RSS Feed Random Comic Add To Favorites Paper Sheets and Crows is proudly hosted by Smack Jeeves Webcomic Hosting.

1.9

March 26th, 2013, 12:45 am

Average Rating: None
Most unfortunate.
<< First < Previous Next > Most Recent >>

Author's Comments:

Reply GOTLANDSKORV, March 23rd, 2013, 4:11 pm

Th-the plot?! MOVING FORWARD???

Reply Advertisement, May 24th, 2019, 4:47 pm

User's Comments:

Reply Durtz, April 5th, 2013, 2:02 pm

Spirited Away reference "För om man inte arbetar så bryts förtrollningen."
Olof, du hade chansen att göra något stort... Det blev bra nu också, men come on, man kan aldrig referenca Spirited Away för ofta.

Reply GOTLANDSKORV, April 6th, 2013, 4:20 am

@Durtz:Jag tänkte faktiskt inte på det alls O_o Nu när du säger det kanske det låter lite likadant, men men om man tittar på helheten här så är det inte samma koncept. Men ja, intressant synpunkt ^^

Reply Durtz, April 6th, 2013, 8:29 am

Ja om Ure fått armar i ansiktet pga. att han förlorade jobbet så hade det passat in perfekt, men ja det här är ju något helt annat. Hade det varit jag så hade jag gjort så XDXDXDXDXDXDXD
PS: Har du läst mitt mail?

Reply GOTLANDSKORV, April 6th, 2013, 2:33 pm

@Durtz: Exakt, detta är mer som ett socialt system där att ha ett arbete är en löjligt viktig bit av ens identitet. Och ja. Svar kommUUR ^^

Post A Comment